Permakultura dla gospodarstw rolnych

Permakultury dla gospodarstw rolnych to międzynarodowa konferencja z udziałem mówców z wielu krajów dla praktyków oraz dla rolników (i nie tylko) rozpoczynających uprawy permakulturowe. Konferencję poprzedza wycieczkę po gospodarstwach rolnych w 3 krajach.

Opłata: za udział w konferencji: 20 EUR / dzień, 10 EUR / dzień dla uczestników konferencji online, darmowe uczestnictwo dla prezenterów oraz dla 5 delegatów z każdego z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, którzy planują założyć pokazowe uprawy permakulturowe (farmy).

Osoby zainteresowane permakulturą często pytają, czy permakultura jest odpowiednim narzędziem nie tylko do małych ogródków rodzinnych, ale także dla większych projektów oraz gospodarstw produkcyjnych pozwalających zapewnić środków dla rolników i ich rodzin będąc zarazem źródłem zdrowej żywności dla całej społeczności lokalnej. Konferencja dostarczy kompleksowej i pogłębionej odpowiedzi na zadane pytanie: Permakultura potrafi to zrobić!

Uczestnicy zyskają przegląd sytuacji globalnej oraz perspektyw związanych z rolnictwem permakulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej oraz jej warunków. Wysłuchają prezentacji najbardziej udanych projektów permakulturowych rolników z Czech, Słowacji, Węgier, Polski i Ukrainy. Gospodarstwa permakulturowe to nie tylko wizja przyszłości, to rzeczywistość!

Hop-On, Hop-Off Tour

bus tour

 • Wybierz, które gospodarstwo chcesz odwiedzić
 • Tłumaczenie konsekutywne (równoległe) w języku angielskim, czeskim, węgierskim, polskim, słowackim i ukraińskim

Czytaj więcej na wizyty na farmach.

Przystanki – w trakcie objazdu

Konferencja

Blended conference

 • Wystąpienia osobiste oraz przez internet
 • Uczestnictwo bezpośrednio oraz przez internet
 • Główny język: angielski (prezentacje w języku czeskim, węgierskim, polskim, słowackim i ukraińskim zostaną nagrane i przetłumaczone)

Data i miejsce konferencji

Więcej o konferencji: wykładowcy i program.

Proszę podziel się ze znajomymi!

Galeria gospodarstw z elementami permakultury

Wykładowcy

Alfréd Szilágyi (HU) will compare sustainability of the permaculture, conventional and organic farms, Tetyana Chuchko (UA) will present Rozum garden bed technology for rapid increasing of soil fertility, and Ján Šlinský (SK) – agrocircles, today already legendary electricity-driven mechanical arms managing the soil, and sometimes carrying the farmer himself. Tamas Varga (HU) will explain about WWOOF in Hungary and in the world, and Petr Marada (CZ) will share examples of landscape revitalization and potential of its grant support. Jaman Tree (AU-SK) will present his view on permaculture as a vehicle for social and economic change, and Bogdan Popov (UA) will help to choose an appropriate sanitation technology for farms and tourism. Ben Lazar (PL) will talk about Food Sovereignty and permaculture map in Poland, and Zbigniew Janczukowicz (PL) give an experiential presentation about realities of rural life and integrating with local community. Eva Hauserova (CZ) will facilitate discussion about network of permaculture demonstration sites in Central Europe and creation of multi-national network. See extended profiles of all conference speakers and preliminary conference timetable.

Gospodarstwa

Program Konferencji

Wsparcie

Ponieważ nasz budżet tylko częściowo pokrywa wydatki organizatorów a chcemy, żeby nasze wydarzenia były dostępne dla każdego, prosimy wsparcie naszych wydarzeń.

1. Przelew
Nazwa: Permakultura (CS)
Adres: Lipowa 20, Brno, 60200, CZ
Nazwa banku: Fio banka, as
Adres banku: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czechy
Konto No .: 2901176731
Konto walutowe : EUR
IBAN: CZ2420100000002901176731
SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX
kod banku : 2010
Nazwa płatności: opłata rejestracyjna dla [nazwa] lub datek charytatywny na konferencję

2. Karty
LiqPay- ukraińska platforma płatności kartą (2,75% prowizji; wymaga potwierdzenia sms)

Donate button en

Informacje dodatkowe

Chcesz być informowany na bieżąco? Dołącz do nas na Facebooku!

Rejestracja materiałów

 1. Materiały konferencyjne będą rejestrowane, przetłumaczone i dostępne w Interneci
 2. Zostaną zrealizowane, przetłumaczone i upowszechnione krótkie filmy o każdym odwiedzonym gospodarstwie.

Rejestracja i płatnośc

Żeby się zarejestrować Kliknij tutaj. Udział w konferencji (60 uczestników) dla uczestników (bez zniżek) wynosi 20 EUR / dzień (zakwaterowanie i jedzenie nie są wliczone: zakwaterowanie - 8 EUR / dzień, żywność - 12 EUR / dzień; opłata całkowita - 40 EUR / dzień), 10 EUR / dzień dla uczestników internetowych. Bezpłatne uczestnictwo dla prelegentów oraz dla pięciu delegatów z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz z Ukrainy, którzy chcą założyć gospodarstwa permakulturowe i/lub centra edukacji permakulturowej (lub farmy demonstracyjne/pokazowe). Wynagrodzenie dla prelegentów (honorarium) 60 EUR. Wizyty gospodarskie (25 uczestników) przed konferencją (wycieczka "Hop-On Hop-Off Tour") możliwa tylko dla delegatów. Uczestnicy konferencji mogą odbyć wycieczkę po gospodarstwie EISD (miejsce konferencji) po zakończeniu konferencji (14 lipca). Koszt - 30 EUR. Informacje dotyczące płatności zostaną dostarczone po rejestracji.

Jak dojechać

Na czas wycieczki (Hop-On Hop-Off Tour) wynajmujemy autobus do podróży między gospodarstwami - proszę zobaczyć trasę autobusu w sekcja programieKonferencji. Prosimy o informację w formularzu rejestracyjnym, czy masz zamiar przyjechać samochodem lub jeśli potrzebujesz podwiezienia samochodem - postaramy się połączyć pasażerów i kierowców. Zachęcamy do podróżowania komunikacją publiczną - proszę sprawdzić na stronach internetowych słowackiej, czeskiej, węgierskiej i polskiej pociągi i autobusy firmy(Eurolines, Eurobus, Turancar).Polecamy również wziąć pod uwagę możliwości carpooling'u. See detailed travel instructions.

Gömörszőlős - picturesque countryside, open-air folk museum and the range of ecological technologies.

Accommodation

We offer a range of accommodation options during the conference:

 • Three (with bathroom) or four (with shared bathroom for 8 people) beds guestrooms for 8 EUR/day.
 • Single (39 EUR/day) and double (32,5 EUR/day/person) rooms in the neighbouring village - we provide a transfer.
 • Free camping with your own tent.

We provide free accommodation for the conference presenters.

Please, include the cost of desired accommodation to your registration fee - we will book it for you.

Jedzenie

Uczestnicy konferencji otrzymują 3 posiłki dziennie z naturalnych i lokalnych składników ("regularne", wegetariańskie lub dietetyczne - proszę podać w formularzu rejestracyjnym) - proszę wskazać preferencje w formularzu rejestracyjnym. Wyżywienie dla delegatów oraz prelegentów pokrywa organizator. Ceny dla uczestników konferencji - cena 12 EUR / dzień.

Specjalne potrzeby

Miejsce konferencji jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. W trakcie wizyt gospodarskich dostęp dla wózków inwalidzkich będzie ograniczony. Dostępny będzie przekład na język angielski, czeski, węgierski, polski, słowacki i ukraiński podczas wizyt gospodarskich; zostaną zrealizowane krótkie filmy o każdym odwiedzanym gospodarstwie, natomiast prezentacje z konferencji zostaną nagrane i uzupełnione napisami w językach wymienionych powyżej.

Zapewniamy bezpłatny udział w wydarzeniu dzieciom w wieku poniżej 16 lat oraz dla osób towarzyszących. Zostanie wydzielony pokój dla dzieci oraz koordynator wolontariuszy. Zrobimy grafik dyżurów tak, żeby dzieci zawsze były przez kogoś nadzorowane. Tym niemniej rodzice będą wyłącznie odpowiedzialni za swoje dzieci oraz za ich zachowanie podczas zajęć.

Obecność psów jest możliwa, ale na smyczy, przy czym należy trzymać je z dala od kuchni i jadalni.

Wyszehradzkie partnerstwo „Permakultura dla rolników”

Permakultura CS

Permakultura (CS), Czechy

Ecological Institute for Sustainable Development

Ekologiczny Instytut Zrównoważonego Rozwoju na Węgrzech

Deep Democracy Foundation

Fundacja Głębokiej Demokracji, Polska

Permaculture SK

Permakultura SK, Słowacja

Permaculture in Ukraine

Organizacja pozarzadowa "Permakultura na Ukrainie", Ukraina

Rozpoczęliśmy naszą współpracę we wrześniu 2016 r, aby dzielić się najlepszymi doświadczeniami rolnictwa permakulturowego oraz wspierać rozwój edukacji permakulturowej i sieci pokazowych gospodarstw w naszych krajach. W marcu 2017 roku otrzymaliśmy dotację z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, co pozwoliło nam na realizację projektu.

Wszystkie kraje w naszym regionie mają rozwinięte gospodarki z sektorem rolnictwa, tradycyjnie dużym stosunkiem ludności wiejskiej zarządzającej małymi i średnimi gospodarstwami. Rolnictwo wielkoobszarowe, które opiera się na uprawach monokultur na dużych obszarach ziemi niszczy tradycyjny styl życia w Europie Środkowej i Wschodniej, który opierał się na współpracy małych producentów, lokalnych producentów żywności i handlu oraz na opartych na zaufaniu, wzajemnym wsparciu i współzależności, bezpośrednich relacjach pomiędzy miastami i otoczeniem. Współczesne rolnictwo, który wymaga wysokich początkowych nakładów oraz inwestycji w maszyny i środki agrochemiczne potrzebuje mniej rąk do pracy doprowadzając do wyludnienia obszarów wiejskich, emigracji w poszukiwaniu pracy, starzenia się, problemów zdrowotnych i społecznych. Współczesne rolnictwo nastawione jest na intensyfikację produkcji, bezwzględnej dostępności ograniczonych zasobów nieodnawialnych generując ogromne, destrukcyjne skutki dla ekosystemu.

Misją naszych organizacji jest wspieranie i promowanie przyjaznego dla środowiska rolnictwa, zielonej energii oraz technologii energooszczędnych, zdrowego stylu życia, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rozwoju samowystarczalnych społeczności korzystających z metod permakultury (kultura, oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju) do rozwiązywania rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. W szczególności dzieje się to poprzez: stworzenie i wsparcie małych gospodarstw, stymulowanie aktywności społeczności lokalnych, rozwoju regionalnego poprzez wzmocnienie powiązań bioregionów oraz tworzenia produkcji i cykli ekonomicznych w regionach. Niniejszy projekt pomaga nam wspólnie stworzyć silną regionalną sieć permakulturowych gospodarstw demonstracyjnych. Zainicjowana współpraca pomiędzy drobnymi rolnikami prowadzącymi zrównoważone gospodarstwa a nauczycielami permakultury powinno wywołać rozwój kompleksowego programu edukacji agroekologii zarówno dla organizacji permakulturowych, jak i szkół zawodowych i wyższych w regionie Wyszehradzkim.

Kontakt

 • Pavlo Ardanov (pavlo.ardanovet.jpggmail.com, +380969471612) - koordynator programu oraz koordynator z Ukrainy
 • Eva Hauserová (predsedaet.jpgpermakulturacs.cz, +42 737537393) - koordynator Czechy
 • Jozef Fekiač (kancelariaet.jpgpermakultura.sk , +421907837317) - koordynator ze Słowacji
 • Iván Gyulai (gyulaiet.jpgecolinst.hu, +3646413390) - organizator i koordynator konferencji z Węgier
 • Robert Palusinski (r_paluchet.jpgwp.pl, +48505476964) - koordynator z Polski

Śledź nowości na Facebooku

Co to jest permakultura

Permakultura jest systemem rolnych i społecznych zasad projektowania zorientowanych na symulowanie albo bezpośrednio wykorzystywanie wzorów i cech obserwowanych w naturalnych ekosystemach. Poprzez ustanowienie funkcjonalnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami możliwe jest tworzenie gospodarstw bardziej elastycznych oraz wymagających mniejszych nakładów pracy i środków. Rolnictwo permakulturowe jest szlachetnym zawodem, który zmiania sposób naszego gospodarowania gruntami z destrukcyjnego do takiego, który przywra ziemię naturze, łącząc rolników i obywateli w społeczeństwo, gdzie pojawia się wzajemne wsparcie. Czytaj więcej na temat permakultury.

Kwiat Permakultury

permaculture flower